Винарска къща Левент, производство на бутикови вина

3

РАЗГЛЕДАЙТЕ
НАШИТЕ БУТИКОВИ
ВИНА

ЗА ВИНАРСКА КЪЩА ЛЕВЕНТ

Създадена е през 2005 г. от братята Пламен и Атанас Бобокови и Цанко Станчев – енолог с много годишен опит във винарската промишленост. Тя е поместена в уникално военно съоръжение, наречено Левент табия, служило за защита на града изградено през началото на 18 век,като е запазена максимално автентичния вид на съоръжението.

Задачата, която сме си поставили е да произвеждаме малки партиди висококачествени и модерни вина, продължавайки традициите на най успешните винари от региона.

Лозови масиви, детайлно проучвани десетилетия наред

Нашето грозде се отглежда в лозови масиви, които са проучвани десетилетия наред. Запазването на качеството постигаме, чрез контрол на агро-техническите мероприятия в лозята.

Бутикови серии вина

Винарска къща Левент е специализирана в производството на бутикови серии вина от 2000 до 15 000 бутилки. Годишното производство е около 100 000 бутилки, от тях 70% е бяло и розе, а 30% е червено вино.

Технология от класически винарски практики с модерни подходи

Нашата технология съчетава класически винарски практики с нови и модерни подходи във винопроизводството.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ ВИНА

Виж галерията Потърси ни