Зах. – 24,8%, рН – 3,5, ТК – 5,5 г/л

Показване на 2 резултата