Описание

Дегустационни бележки на технолога:

Чрез купажирането на тези две Кабернета, желаем да се запазят и допълнят взаимно техните характеристики. Виното е с изразен плодово-пикантен аромат и интегрирани дъбови нотки. Вкус с меки, не силно изразени танини, сочен и пикантен финал.

Винификация

След детайлно сортиране, гроздето е обработено през ронкачко-мачкачка при 14 С, следва кратка мацерация на гроздовата каша в за 2 дни в дървени каци от 4 куб. м., в които протича и алкохолната ферментация. За осъществяване на екстракцията са използвани комбинирани методи – потапяне, обливане на шапката и делистаж. Времето на котнакт с ципите е 15 дни. След отделяне от твърдите части, виното е поставено във френски дъбови бъчви 225 л, където е проведена малолактична ферментация и впоследствие е отлежало 10 месеца. Виното е естествено стабилизирано и е направена нежна филтрация преди бутилирането.